Zoek op

Handelingen

staatskundig - politiek: volledige verslagen van de vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Handelingen

Handelingen

staatsrecht: de ~ bevatten de volledige verslagen van de vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Handelingen

HANDELINGEN

1) Acta 2) Bijbelboek 3) Bijbelboek (n.t.) 4) Boek van het Nieuwe Testament 5) Deel van de bijbel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HANDELINGEN/1

Handelingen

Verslag van de besprekingen in de gemeenteraad en raadscommissies.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Handelingen

bijbelboek N.T; geschreven door Lucas
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Handelingen

Woordelijke verslagen van de openbare beraadslagingen in Eerste en Tweede Kamer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Handelingen

Afkorting voor Handelingen der Staten-Generaal. Dit is een dik boekwerk waarin woord voor woord staat opgeschreven wat in de beide Kamers is gezegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10208

Handelingen

Woordelijke verslagen van de openbare beraadslagingen in Eerste en Tweede Kamer.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Handelingen

Verzamelnaam voor het boek uit het nieuwe testament dat verhaalt over de handelingen der apostelen na Jezus' dood, verrijzenis en hemelvaart.
Zie ook: epistel, glossolalie, pinksteren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694
Geen exacte overeenkomst gevonden.