Zoek op

Haven

De definitie voor een haven is: "Een natuurlijke of aangelegde veilige ligplaats voor schepen". In 1970 gaf de Maritieme Encyclopedie de volgende opsomming naar soort of bestemming. De meeste benamingen spreken voor zich: - Bunkerhaven (brandstof inname) - Containerhaven - Graan- en-of ert...
Gevonden op http://vaartips.nl/tiph.htm#haven

haven

plaats waar schepen kunnen aanleggen vb: na een lange zeereis voer hij de haven binnen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=haven

Haven

Een haven is een natuurlijk of ingegraven waterbekken aan zee, meer of rivieroever, en die als golfbeschuttende ligplaats dient voor vaartuigen.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

haven

have, roerend goed
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Haven

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-s), ligplaats voor schepen vóór of binnen eene stad, aan de zee of eene rivier, veilige -, ruime -; de stad zelve, Amsterdam is eene der schoonste havens; eene - aandoen, er binnenlopen; de - uitzeilen; eene beslotene (geblokkeerde) -; [figuurlijk] toevlugtsoord, schuilplaats; er is geene - met hem t...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm

Haven

Haven is een Engelse meisjesnaam. Het betekent `veilige plaats`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Haven wordt voornamelijk gebruikt in Engelstalige landen. Uit Oud Engels.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Haven

Haven

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Haven``] Wat voor de legers, de garnizoensplaatsen en alle inrigtingen zijn, die zij voor de daarstelling en het onderhoud van materieel en voor hunne militaire opvoeding behoeven, dat zijn voor de vloten de oorlogshavens. In die havens worden dus de oorlogsvaartuigen gebouwd, worden zij met al het mate...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0009.htm

haven

•natuurlijke of aangelegde aanlegplaats voor schepen
.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/haven

haven

de haven zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈhavə(n)] Verbuigingen:   haven|s (meerv.) aanlegplaats voor schepen Voorbeelden:   `De olietanker loopt de haven van Rotterdam binnen.`, `jachthaven`, `containerhaven`in het zicht van de haven stranden  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/haven

haven

Def.: een tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. Toelichting: Een haven wordt als vaarweg beschreven, indien: a: een haven qua ligging, vorm en-of attributen (zoals kunstwerken) niet beschreven kan worden ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Haven

Een haven is een aanlegplaats voor schepen. De benaming wordt ook gebruikt om de plek aan te geven waar goederen worden verscheept en gelost. Een ankerplaats waar geen goederen of passagiers aan wal worden gebracht noemt men een rede. De haven van Shanghai is de grootste haven ter wereld, Singapore is nummer 2. De haven van Shanghai sloeg in 2010 ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven

Haven

[Breda] - De Haven van Breda is gelegen in de binnenstad van Breda. Hij ligt bij het Spanjaardsgat, niet ver van de Havermarkt, Vismarktstraat en de Grote Kerk. De haven was oorspronkelijk een stuk van de rivier de Mark, waaraan Breda zijn oorsprong te danken heeft. Tussen 1965 en 2007 was de haven gedempt. Sinds 2007 heeft...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(Breda)

Haven

[Gouda] - De Haven in Gouda is een waarschijnlijk in de 14e eeuw gegraven verbinding tussen de Hollandse IJssel en de Gouwe. Beide straten ter weerszijden van de Haven ontwikkelden zich tot de twee voornaamste straten Gouda met veel patriciërswoningen. De westzijde van de Haven werd de Westhaven genoemd en de oostzijde de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(Gouda)

Haven

[Kansas] - Haven is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas, en valt bestuurlijk gezien onder Reno County. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1175. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1173, een daling van 2 (-0.2%). ==Geograf...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(Kansas)

Haven

[doorverwijspagina] - Een haven is een aanlegplaats voor schepen. Het woord kan verder verwijzen naar: ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(doorverwijspagina)

Haven

[Leiden] - De Haven is een kleine binnenhaven en straat in de oostelijke binnenstad van de Nederlandse stad Leiden. De haven is onderdeel van de Oude Rijn en is gelegen tussen de Herensingel-Zijlsingel in het oosten en de (Oude) Herengracht in het westen, waarvan hij wordt gescheiden door de Grote en de Kleine Havenbrug. De...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(Leiden)

Haven

[televisieserie] - Haven is een Amerikaans-Canadese sciencefictionserie die gebaseerd is op de roman The Colorado Kid van schrijver Stephen King. De serie debuteerde op 9 juli 2010 op zender Syfy. ==Verhaal== FBI-agent Audrey Parker wordt naar de fictieve stad `Haven` in Maine gestuurd om een moordzaak op te lossen. Daar kr...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(televisieserie)

Haven

[Law & Order] - ==Plot== Als een directeur van een buurthuis wordt vermoord dan gaan Curtis en Briscoe op onderzoek uit. Zij komen uit bij een tiener die in de buurt woont en dankzij het slachtoffer op een Ivy League universiteit toegelaten is. McCoy wacht nu een zware taak om de dader voor het gerecht te brengen en moet ee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(Law_&_Order)

Haven

[Terneuzen] - Haven is een buurtschap in de gemeente Terneuzen in de Nederlandse provincie Zeeland. Het buurtschap ligt ten zuidwesten van Bouchauterhaven op de Nederlands-Belgische grens. Haven bestaat uit de noordelijke bebouwing aan de straten: Haven en Braakmanstraat. Het bijzondere van de buurtschap is dat de grens tus...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(Terneuzen)

Haven

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(hoofdbetekenis)

Haven

[waterschap] - De Haven is een voormalig kanaalwaterschap in de provincie Groningen. Het waterschap had als taak het normaliseren van een gedeelte van de Ruiten-Aa en aanverwante werken. Het kanaal wordt tegenwoordig beheerd door het waterschap Hunze en Aa`s. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Haven_(waterschap)

haven

aanlegplaats voor schepen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/haven

haven

[Vergeten woorden] (onr. had, heeft gehad) hebben, houden, bezitten [in handhaven, = Duits haben, = nevenvorm van hebben, ~ have ‘bezit’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

haven

[Vergeten woorden] (st. hoef, heeft gehaven) overwinnen, zegevieren, slagen, lukken, geluk hebben, voorspoedig zijn [~ haf ‘slagend, voorspoedig’, hap ‘geluk, voorspoed’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

haven

ligplaats voor schepen
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.