Zoek op

Haven

De definitie voor een haven is: "Een natuurlijke of aangelegde veilige ligplaats voor schepen". In 1970 gaf de Maritieme Encyclopedie de volgende opsomming naar soort of bestemming. De meeste benamingen spreken voor zich: - Bunkerhaven (brandstof inname) - Containerhaven - Graan- en-of ert...
Gevonden op http://vaartips.nl/tiph.htm#haven

haven

plaats waar schepen kunnen aanleggen vb: na een lange zeereis voer hij de haven binnen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=haven

Haven

Een haven is een natuurlijk of ingegraven waterbekken aan zee, meer of rivieroever, en die als golfbeschuttende ligplaats dient voor vaartuigen.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

haven

have, roerend goed
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Haven

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-s), ligplaats voor schepen vóór of binnen eene stad, aan de zee of eene rivier, veilige -, ruime -; de stad zelve, Amsterdam is eene der schoonste havens; eene - aandoen, er binnenlopen; de - uitzeilen; eene beslotene (geblokkeerde) -; [figuurlijk] toevlugtsoord, schuilplaats; er is geene - met hem t...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm

Haven

Haven is een Engelse meisjesnaam. Het betekent `veilige plaats`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Haven wordt voornamelijk gebruikt in Engelstalige landen. Uit Oud Engels.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Haven

Haven

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Haven``] Wat voor de legers, de garnizoensplaatsen en alle inrigtingen zijn, die zij voor de daarstelling en het onderhoud van materieel en voor hunne militaire opvoeding behoeven, dat zijn voor de vloten de oorlogshavens. In die havens worden dus de oorlogsvaartuigen gebouwd, worden zij met al het mate...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0009.htm

haven

•natuurlijke of aangelegde aanlegplaats voor schepen
.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/haven

haven

de haven zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈhavə(n)] Verbuigingen:   haven|s (meerv.) aanlegplaats voor schepen Voorbeelden:   `De olietanker loopt de haven van Rotterdam binnen.`, `jachthaven`, `containerhaven`in het zicht van de haven stranden  ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/haven

haven

Def.: een tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. Toelichting: Een haven wordt als vaarweg beschreven, indien: a: een haven qua ligging, vorm en-of attributen (zoals kunstwerken) niet beschreven kan worden ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

haven

aanlegplaats voor schepen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/haven

haven

[Vergeten woorden] (onr. had, heeft gehad) hebben, houden, bezitten [in handhaven, = Duits haben, = nevenvorm van hebben, ~ have ‘bezit’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

haven

[Vergeten woorden] (st. hoef, heeft gehaven) overwinnen, zegevieren, slagen, lukken, geluk hebben, voorspoedig zijn [~ haf ‘slagend, voorspoedig’, hap ‘geluk, voorspoed’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

haven

ligplaats voor schepen
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

haven

(haven, bassin, schiphaven, scheephaven, scheepshaven) beschutte ligplaats voor één of meerdere schepen. Vaak bedoeld om er schepen te kunnen laden en lossen. [A> Diverse havengezichten.] Schiphaven en scheep(s)haven zijn in onbruikgeraakte, deels verouderde, termen. VEILIGE HAVEN: rekbaar begrip: iedere plaats waar een schip, dat in nood ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=h

HAVEN

1) Aanlegplaats 2) Aanlegplaats voor schepen 3) Aflaadplaats 4) Asiel 5) Deel van een stad aan het water 6) Dok 7) Kil 8) Landingsplaats 9) Ligplaats 10) Ligplaats voor boten 11) Ligplaats voor schepen 12) Losplaats 13) Losplaats voor schepen 14) Plaats met scheepvaart 15) Puerto 16) Rede 17) Toevlucht 18) Toevluchthaven 19) Toevluchtsoord 20) Uitw...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HAVEN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.