Zoek op

Hemel en aarde bewegen

Spreekwoorden: (1914) Hemel en aarde bewegen,
d.w.z. ‘alles in beweging brengen, alle mogelijke krachten en hulpmiddelen te werk stellen, om zijn doel te bereiken’. De uitdr. kan ontleend zijn aan den Bijbel; vgl. Haggai, 2, 7: Ende ick sal de hemelen, ende de aerde, ende de zee, ende het drooge doen beven; Je...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0905.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.