Zoek op

Hyponeurii

Op de frontale doorsnede van een protostomia-schizocoelomaat valt te bemerken dat het zenuwstelsel onder de darm gelegen is. Het zenuwstelsel is opgebouwd volgens een touwladdersysteem: ; Horizontale verbinding = commissuur: verbinding tussen ganglia binnen een segment. ; Verticale verbinding = connectief: verbindt ganglia van verschillende segme...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php

Hyponeurii

Gezien de touwladderachtige structuur van het zenuwstelsel van een schizo coelomaat en gezien zijn ligging (met uitzondering van de hersenen en kopganglia) onder de darm worden schizo-coelomata ook aan geduid met Hyponeurii.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745
Geen exacte overeenkomst gevonden.