IHS (4x)

Opzoeken
Zoek definities in 1177 woordenboeken en woordenlijsten

Ihs

De eerste drie letters van de naam Jezus in de Griekse spelling IHSOUS; daarna ook als afkorting geïnterpreteerd van b.v. Iesus Hominum Salvator (Jezus, redder van de mensheid), In Hoc Signum (In dit teken), enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

IHS

De raadselachtige lettercombinatie IHS, al dan niet met wat versiering erbij, komt op allerlei plaatsen voor. De omgeving is (bijna) altijd religieus getint en vaak is er een relatie met de Jezuïtenorde. Op afbeeldingen van de stichter van deze orde, de heilige Ignatius van Loyola, staat meesta...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=IHS

IHS

1) Hier ligt de zaligheid (afk.) 2) In dit teken 3) In dit teken (afk.) 4) In dit teken (latijn) 5) In hoc salus 6) In hoc signo 7) Jesus hominum salvator 8) Jesus horator sanctorum 9) Jezus 10) Jesus de heiland der mensen (afk.) 11) Jesus, vermaner der heilige (afk.)
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IHS/1

IHS

IHS is een monogram dat geregeld gebruikt wordt op katholieke voorwerpen. Dit monogram kwam op in de hoge middeleeuwen. IHS vindt men bijvoorbeeld terug op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes, kazuifels en altaardwalen. Het monogram IHS is de weergave van de eerste drie letters van Jezus in Griekse hoofdletters (ΙΗΣΟΣ): Iota, Eta en Sigma....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/IHS
Geen exacte overeenkomst gevonden.