Zoek op

IJsselbos

Het IJsselbos bij Nieuwegein in de provincie Utrecht is ongeveer 19 hectare groot en wordt begrensd door de Kromme- en Hollandse IJssel. Langs het riviertje Kromme IJssel heeft zich moerasbos ontwikkeld. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het bos is rond 1980 aangelegd als een uitvloeisel van een ruilverkaveling in de Lopikerwaard waar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/IJsselbos
Geen exacte overeenkomst gevonden.