Zoek op

Ideaaltype

Een ideaaltype is een analytische vergelijkingsmaatstaf of niet-empirisch model van sociologische of historische verschijnselen. Het is een methodologisch hulpmiddel bij het beschrijven van maatschappelijke situaties. Het is volgens Max Weber een subjectieve abstractie waarbij de meest essentiële kenmerken worden benoemd om de essentie van een be...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ideaaltype

Ideaaltype

Model waarnaar anderen zich richten, hier gebruikt voor de voorbeeldfunctie die de Franse monarchie onder Lodewijk XIV had voor de andere hoven van Europa.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Ideaaltype

een abstracte beschrijving die bedoeld is om bepaalde kenmerken van de werkelijkheid te accentueren, zodat men een beter inzicht krijgt; is een idee, een type, een model
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645
Geen exacte overeenkomst gevonden.