impairment

rechtswetenschap - Engels: benadeling, verslechtering Zie ook onrechtmatige daad (OD) reputatieschade architecten
Gevonden op http://www.vaneeckhoutteadvocaten.nl/woordenboekhuw.html#14744

Impairment

Vergelijking van de boekwaarde van materieële of immateriële activa met de reële waarde die deze activa hebben. Een van de maatstaven daarvoor is fair value. Als de fair value lager is dan de boekwaarde moet een afboeking van de activa plaatsvinden ten laste van de resultatenrekening.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.