Zoek op

In arren moede

Spreekwoorden: (1914) In arren moede,
d.w.z. in gramschap, in toorn, in woede; t.w. bij de vermelding van een handeling, die iemand onder den invloed van dien hartstocht verricht. Het bijv. naamw. arre, mnl. in den regel erre, beteekent oorspr. verdwaald, spoorbijster (vgl. hd. irre); vandaar buiten zich zelven van aandoe...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0117.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.