Zoek op

indemniteitsbeginsel

financiële zaken consumenten en producenten - verzekeringen strekken er slechts toe om de schade te vergoeden. In beginsel mag de verzekerde er financ…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcohum.html#2376

indemniteitsbeginsel

[verzekeringsrecht] beginsel dat een verzekerde er bij uitkering van verzekeringspenningen (financieel) niet op vooruit mag gaan. Een verzekering moet…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=indemniteitsbeginsel

Indemniteitsbeginsel

Het indemniteitsbeginsel is een principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Indemniteitsbeginsel

Een indemniteisbeginsel is een principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Indemniteitsbeginsel

Het in art. 7:960 van het Burgerlijk Wetboek voor schadeverzekeringen vastgelegde beginsel dat de verzekerde krachtens de verzekering geen vergoeding mag ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. Dit is een bepaling van dwingend recht: partijen mogen hiervan niet afwijken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Indemniteitsbeginsel

principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/I

Indemniteitsbeginsel

(v). In de verzekeringsbranche het principe dat de werkelijke geleden schade moet worden vergoed en dat de verzekerde er niet beter van mag worden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.