Zoek op

inductie

rechtsfilosofie: methode van abstraheren; uit concrete of bijzondere gegevens de algemene (rechts)regel afleiden. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inductie

inductie

Redenering of wetenschappelijke methode die uit het afzonderlijke, bijzondere het algemene afleidt. Uit de herhaalde waarneming dat A op B volgt concludeert men dat in alle gevallen A op B volgt en dat er dus een wetmatig verband bestaat tussen A en B. Via inductie bereikt men geen absolute waarheid, maar alleen waarschijnlijkheid. Het tegenoverge...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=3811

inductie

Invloed die cellen kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van andere cellen. Dit gebeurt door middel van inducerende stoffen en speelt een grote rol bij de ontwikkeling van weefsels.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

Inductie

Overspanning van het elektriciteitsnet, veelal veroorzaakt door onweer (soms uitgesloten van dekking).
Gevonden op http://www.verzekeringssite.nl/inboedelverzekering/info/begrippen/

Inductie

Kookplaten. Bij inductie wordt de pan warm, de plaat zelf niet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

Inductie

aansporing.
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

Inductie

Let op: Spelling van 1858 inductio, Lat., aanleiding; gevolgtrekking, besluit van het bijzondere tot het algemeene
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Inductie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), aanleiding; gevolgtrekking; besluit, slotsom; (nat.) opwekking van electrische spanning enz.
~KLOS, v. (-sen),
~ROL, v. (len), (nat.) zekere toestel.
~STROOM, m. (-en), (nat.).
~WERKTUIG, o. (-en).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

Inductie

Het afleiden van het algemene uit het bijzondere. Wetenschappelijke methode sinds de renaissance.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

inductie

Denkwijze waarbij men natuurverschijnselen probeert te verklaren via de natuurwetenschappelijke aanpak van hypothese, experiment en waarneming. De resultaten hebben een voorlopig karakter, tot een betere verklaring volgt. Indien voor het verschijnsel een sluitende verklaring wordt gevonden spreekt men van een natuurwet. Ze ook deductie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10696

Inductie

Methode van onderzoek, waarbij, uitgaande van de feiten en verschijnselen, een verklarende theorie wordt ontwikkeld. Deze theorie moet vervolgens nog wel worden getoetst in inferentieel onderzoek.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

inductie

gevolgtrekking
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Inductie

Inleiding, prikkeling..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Inductie

Een mutatie, een umlaut. De wijze van redeneren waarbij men vanuit bijzondere verschijnselen een algemene regel afleidt. Antoniem: deductie 1. Een redenering die een grote waarschijnlijkheid heeft waar te zijn. Vergelijk: deductie 2.
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_i.htm

Inductie

Engels:Induction gevolgtrekking
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/i

inductie

• [medisch] gevolgtrekking.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/inductie

Inductie

Engels:Induction gevolgtrekking
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/i

Inductie

[Muziek] uitspraken die via proces van generalisering worden afgeleid uit individuele waarneming
Gevonden op https://quizlet.com/44516757/muziek-en-wetenschap-flash-cards/

inductie

Elektromagnetisch proces in een elektrische stroomkring , waarbij de elektrische stroom en het magnetisch veld eenmalig of regelmatig energie uitwisselen. Magnetische inductie berust op de ontdekking van Michael Faraday (1791-1867), dat elektrische stromen in draden opgewekt kunnen worden door veranderingen van het aanwezige magnetische veld.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=6151

inductie

Zie inductie in het hoofdstuk Techniek en technologie.
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=6498

Inductie

Het trekken van een algemeen besluit uit een bepaald aantal bijzondere gevallen. Vb.: Na het zien van honderd zwarte raven concluderen dat alle raven zwart zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11134

inductie

de inductie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪn'dʏksi] Verbuigingen:   inductie|s (meerv.) 1) opwekking van elektrische spanning door magnetisme of van magnetisme door elektrische spanning natuurkunde Voorbeelden:   `Transformatoren en generatoren ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inductie

Inductie

[filosofie] - Met inductie wordt, zowel in de huidige filosofische als in de wetenschappelijke betekenis een manier van redeneren bedoeld, die dient als bewijstechniek. Bij inductief redeneren komt men tot een algemene regel, generalisatie geheten, op grond van een aantal specifieke waarnemingen. Hierbij probeert men tot ee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inductie_(filosofie)

Inductie

Inductie komt als term in verschillende vakgebieden voor: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inductie

Inductie

[wiskunde] - Inductie is een verzameling van technieken binnen de wiskunde om een bewijs te geven van een stelling voor alle elementen van een verzameling door gebruik te maken van de onderliggende structuur van de verzameling. Dit is een zeer nuttige vorm van bewijs, omdat bewijs door inductie kan worden toegepast om eigen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inductie_(wiskunde)
Geen exacte overeenkomst gevonden.