Ingangscontrole

bij aflevering van goederen door de leverancier uit te voeren controle op hoeveelheid en (technische) kwaliteit, om te controleren of de leverancier zijn afspraken is nagekomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336
Geen exacte overeenkomst gevonden.