Zoek op

Inschrijvingsrecht

Voorkeurrecht voor bestaande aandeelhouders om bij een kapitaalverhoging in te schrijven op nieuwe aandelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Inschrijvingsrecht

Verhandelbaar recht gekoppeld aan oude aandelen, waarmee men kan intekenen op nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging.
Met X-aantal « rechten » kan men een nieuw aandeel verwerven tegen de in de uitgiftevoorwaarden bepaalde prijs.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10351

Inschrijvingsrecht

Voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders om in te schrijven op nieuwe aandelen van een kapitaalsverhoging.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

inschrijvingsrecht

[Belgisch Nederlands] voorkeursrecht, claimrecht
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

inschrijvingsrecht

Decreet dat de inschrijving van leerlingen in een school regelt. Elke leerling heeft wettelijk het recht op een inschrijving in de school en vestigingsplaats die zijn ouders kiezen. Het algemene principe daarbij luidt: wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven. Slechts onder bepaalde omstandigheden mag een school weigeren een leerling in te schrijve...
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k
Geen exacte overeenkomst gevonden.