Zoek op

inspanningsverbintenis

verbintenissenrecht: een verbintenis waarbij de schuldenaar het nodige moet doen om het gewenste resultaat te bereiken, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=inspanningsverbintenis

inspanningsverbintenis

verbintenissenrecht: contractuele verplichting dat een partij zich moet inspannen. Er kan van wanprestatie sprake zijn als ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inspanningsverbintenis

Inspanningsverbintenis

overeenkomst waarbij iemand vastlegt dat hij een inspanning levert, maar het resultaat van die inspanning ligt niet vast. Voorbeeld: diensten van een advocaat of makelaar.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/I

Inspanningsverbintenis

Een inspanningsverbintenis is een overeenkomst waarbij iemand vastlegt dat hij een inspanning levert, maar het resultaat van die inspanning ligt niet vast. Een voorbeeld hiervan is: diensten van een advocaat of makelaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Inspanningsverbintenis

Overeenkomst waarbij iemand vastlegt dat hij een inspanning levert, maar het resultaat van die inspanning ligt niet vast.
Voorbeeld: diensten van een advocaat of makelaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Inspanningsverbintenis

Bij een inspanningsverbintenis is het van belang dat een der partijen zich voldoende inspant om het beoogde resultaat te behalen. Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft be...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Inspanningsverbintenis
Geen exacte overeenkomst gevonden.