Zoek op

Interest

Zie Rente voor uitleg van het begrip “Interest”.
Gevonden op https://www.finler.nl/interest/

interest

Eng: intrest groei en conjunctuur, markten en prijzen - De prijs voor het gebruik van vermogen. Meestal wordt het woord rente gebruikt. Wie vermogen te…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcoine.html#2450

interest

is de beloning voor de productiefactor kapitaal. Het is in feite de prijs voor het gebruik van geleend vermogen (krediet). Meestal wordt het woord rente gebruikt. De kredietverlener (crediteur) verwacht een bepaalde vergoeding, die afhankelijk is van de kredietwaardigheid van de kr...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

Interest

Vergoeding die men krijgt voor het uitlenen van geld en die men betaalt voor het lenen van geld. Het interestniveau wordt bepaald door vraag en aanbod op de markt. De interest wordt uitgedrukt als een jaarlijks percentage van de hoofdsom.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

interest

is de beloning voor de productiefactor kapitaal.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip02.htm

Interest

Interest (rente) zijn de kosten die verbonden zijn aan het aantrekken van een lening (=vreemd vermogen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Interest

Opbrengst van een obligatie - bedrag dat de ontlener op elke vervaldag verschuldigd is aan de uitlener, bovenop het op de laatste vervaldag terug te betalen kapitaal (zie `dividend`).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10376

Interest

De kosten van het gebruiken van geld, uitgedrukt in een percentage en over een bepaalde periode, meestal 1 jaar. Dan heet het ook wel `annual rate of interest`.
Gevonden op http://www.wallstreetweb.nl/gids/woordenlijst/glossary.html

Interest

Beloning die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal. Zie ook rente. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/interest.htm

Interest

Zie: rente.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

interest

rente
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10439

Interest

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), belang; gewin, winst, genot, rente (van uitgezet of belegd geld), rente; geld op - uitzetten; - van -.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

interest

beloning voor het afstaan van geld
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Interest

Zie: Verzekerd belang.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Interest

De beloning voor het ter beschikking stellen van geld.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Interest

De kosten van het gebruiken van geld, uitgedrukt in een percentage en over een bepaalde periode, meestal 1 jaar.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/interest

interest

rente op een lening (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/interest

interest

procentuele vergoeding voor lening
Jaar van herkomst: 1530 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

interest

is de beloning voor de productiefactor kapitaal. Het is in feite de prijs voor het gebruik van geleend vermogen (krediet). Meestal wordt het woord rente gebruikt. De kredietverlener (crediteur) verwacht een bepaalde vergoeding, die afhankelijk is van de kredietwaardigheid van de kredietnemer (debiteur), de looptijd van het krediet en het verwachte ...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

INTEREST

1) Bankterm 2) Bedrag 3) Financiële term 4) Geldopbrengst 5) Intrest 6) Kapitaalopbrengst 7) Opbrengst 8) Opbrengst van een kapitaal 9) Opbrengst van kapitaal 10) Percentsgewijze vergoeding 11) Rente 12) Vergoeding 13) Vergoeding van geleend geld 14) Vergoeding voor geleend geld
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INTEREST/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.