Zoek op

Jacobijnen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: mv. zie JAKOBIJNEN.
*...BINISMUS, o. vrijheids-dweeperij.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0013.htm

Jacobijnen

Let op: Spelling van 1858 naam, welken de Dominikanermonniken te Parijs droegen, naar de straat, waarin hun klooster lag; naam, dien men aan de hevigste gemeenebestgezinden of vrijheidsdweepers (bij de Fransche omweteling van 1789) gaf, dewijl zij in het voormalige Jacobijnen-klooster te Parijs hunne bi...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

jacobijnen

[Geschiedenis] Groep mensen tijdens de Franse Revolutie die snel grote veranderingen wilde. Jacobijnen vonden dat het gewone volk meer macht moest hebben en dat de grond onder de boeren verdeeld moest worden. Zij kwamen in 1793 onder leiding van Robespierre aan de macht.
Gevonden op https://quizlet.com/118226866/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.