kapitaal

I het kapitaal zelfst.naamw.Uitspraak:   [kapiˈtal] Verbuigingen:   kapi|talen (meerv.) groot geldbedrag Voorbeelden:   `bedrijfskapitaal`, `startkapitaal`, `Hij heeft een flink kapitaal gespaard.`, `Het zijn de grote jongens die kapitalen verdienen met de ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kapitaal

kapitaal

behoorlijk groot of veel vb: zij wonen in een kapitale villa
een kapitale fout [een enorme fout]
een kapitaal misdrijf [waar de doodstraf op staat]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kapitaal

kapitaal

in bedrijfseconomische zin: eigen vermogen, vreemd vermogen; 2)in juridische zin: maatschappelijk kapitaal
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/kapitaal

kapitaal

door de saillant van een bastion of ander werk lopende lijn die het in twee ongeveer gelijke delen verdeelt; ook wel hoofdas of hoofdlijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10454

kapitaal

wordt in de algemene economie meestal opgevat als reëel kapitaal, d.w.z. goederen als productiefactor, integenstelling tot geldkapitaal dat een som geld is (vermogen). Kapitaal is een afgeleide productiefactor.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

kapitaal

Typografische term voor hoofdletter (bovenkast) of grote letter. Versierde kapitalen worden initialen genoemd.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

kapitaal

Kapitaal is een van de productiefactoren. In de praktijk onderscheiden we het vlottend kapitaal, dat direct in het productieproces wordt verbruikt en de vaste kapitaalgoederen, die meer dan één productieproces meegaan. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/kapitaal.htm

kapitaal

Het totaal aan goederen en financiële bronnen die zijn gewijd aan de productie van andere goederen of het genereren van inkomen.
Categorie: Abstracte Begrippen > economische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Kapitaal

Door de saillant van een bastion of ander werk lopende lijn die het in twee ongeveer gelijke delen verdeelt; ook wel hoofdas of hoofdlijn.
Gevonden op http://www.forten.info/terminologie/begrippen/k/kapitaal.htm

Kapitaal

andere naam voor hoofdletter; in Latijn ook wel `majuskel` genoemd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10413

kapitaal

(algemeen, groei en conjunctuur) 1. Het reële kapitaal (ook wel: kapitaalgoederen) is een van de productiefactoren, naast natuur en arbeid. Het gaat om goederen met behulp waarvan andere goederen worden geproduceerd. In de nationale boekhouding zijn kapitaalgoederen alle goederen die niet ter wille van de consumptie zijn gekocht. Kapitaal wordt on
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10497

Kapitaal

Let op: Spelling van 1858 grond- of hoofdgeld, hoofd- of grondvermogen; ook beteekent dit woord: hoofdzakelijk, voortreffelijk. Kapitale letters, hoofdletters, groote aanvangletters; kapitale misdaad, zulk eene misdaad, waar de doodstraf op staat. Kapitalisering, berekening van het kapitaal naar de rent
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Kapitaal

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (...alen), hoofdsom; inlegsom; een man van -, een vermogend man; een - plaatsen of beleggen (op rente zetten); van zijn-teren, zijn vermogen verteren.
~, [bijvoegelijk naamwoord] (...aler, -st), voornaam, uitstekend; een - gebouw; eene kapitale (hoofd)letter; eene kapitale fout, een groote misslag; ee
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

kapitaal

productiemiddelen of het geld daarvoor
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Kapitaal

b.v. een kapitale bok, een kapitale jacht voor: een prachtig mooie bok of jacht
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0007.php

Kapitaal

In de algemene economie meestal opgevat als reëel kapitaal, d.w.z. goederen als productiefactor, in tegenstelling tot geldkapitaal dat een som geld is. Kapitaal is een afgeleide productiefactor.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

kapitaal

grote hoeveelheid geld vb: zij heeft een kapitaal in de loterij gewonnen
hoofdletter vb: aan het begin van elke zin staat een kapitaal
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kapitaal

Kapitaal

Het totale bedrag van de posten aan de debetzijde van de balans [alle posten zijn uitgedrukt in euro] {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving} (tegenhanger van het vermogen). Synoniem: Kapitaalgoederen. Leningen met een looptijd langer dan een jaar {Monetaire Economie}. Zie kapitaalmarkt. De totale productiecapaciteit in een land {Macro-e..
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

kapitaal

hoofdsom productiemiddelen fortuin hoofdletter erg, groot kostelijk, prachtig, uitmuntend, voortreffelijk
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/kapitaal

Kapitaal

Kapitaal zijn alle goederen die worden ingeschakeld in het productieproces om er kapitaal- en consumptiegoederen mee te produceren. Voorbeelden zijn machines en vrachtauto’s. De beloning van kapitaal is rente.
Gevonden op http://www.economische-begrippen.nl/kapitaal/

Kapitaal

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Kapitaal``] De denkbeeldige lijn, die den uitspringenden hoek van een werk bijv., dien van een bastion midden door deelt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0012.htm

KAPITAAL

1) Aanzienlijk vermogen 2) Aanzienlijk 3) Aanzienlijke som hoofdletters (crypt.) 4) Bovenkastletter 5) Bovenkast 6) Bezit 7) Bestaansmiddelen 8) Financiële middelen 9) Formidabel 10) Fortuin 11) Fonds 12) Financiële term 13) Groot bedrag 14) Grote drukletter 15) Geld 16) Geldmiddelen 17) Geldsom 18) Groot 19) Grote geldsom 20) Grote hoeveelheid g
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAPITAAL/1

kapitaal

Hoofdletter, bijvoorbeeld ABCDEF. Andere (oude) benaming voor kapitaal is majuskel. kapitalen
Gevonden op http://www.grafischwoordenboek.nl/details.php?id=175

Kapitaal

De elementen ingeschakeld in het productieproces om er kapitaal- en consumptiegoederen mee te produceren. Bijvoorbeeld machines en vrachtauto's. Kapitaal is een van de productiefactoren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10927

Kapitaal

De middelen waarmee de bezittingen van een bedrijf zijn gefinancierd. Het kapitaal is het totale bedrag van de posten aan de debetzijde van de balans.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/kapitaal
Geen exacte overeenkomst gevonden.