Zoek op

kapitalisatie

groei en conjunctuur, markten en prijzen: toevoegen aan het kapitaal. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kapitalisatie

kapitalisatie

ondernemingsrecht: toevoegen aan het kapitaal. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kapitalisatie

Kapitalisatie

(fondsvorming) Hier betaalt ieder voor zijn eigen pensioen. Men ontvangt later de uitgestelde opbrengst van de eigen inspanning, maar deze wordt uitgehold door inflatie en houdt zeker geen gelijke tred met de algemene welvaartstoename (door aangroei BBP of aangroei verdiensten van de actieven).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Kapitalisatie

De verhouding tussen het uitstaande aandelenkapitaal en de overige bestanddelen van het eigen vermogen wordt wel aangeduid met Kapitalisatie van de onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Kapitalisatie

Men spreekt van kapitalisatie wanneer interesten of dividenden niet worden uitgekeerd, maar toegevoegd aan het kapitaal
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

KAPITALISATIE

1) Kapitaalvorming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KAPITALISATIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.