Zoek op

Ketenpartners

Persoon of organisatie, buiten de eigen organi-satie, die een bijdrage levert aan de totstandkoming en-of levering vanhet product of professioneel betrokken is bij het product of de klant.Zie ook: ketenintegratie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10699
Geen exacte overeenkomst gevonden.