Zoek op

klassieke grondrechten

Eng: classical fundamental rights [mensenrechten] vrijheidsrechten die de burger beschermen tegen te veel inmenging van overheidswege. Bijv. vrijheid v…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekkeu.html#15321

klassieke grondrechten

Fr: les droits fondamentaux classiques [mensenrechten] vrijheidsrechten die de burger beschermen tegen te veel inmenging van overheidswege. Bijv. vrijh…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBekla.html#3698

klassieke grondrechten

grondrechten die primair als strekking hebben dat de overheid zich onthoudt van ingrijpen, met als doel een staatsvrije sfeer te garanderen waarin de burgers zonder overheidsinmenging van zekere vrijheden gebruik kunnen maken; daarbij is overheidsingrijpen ten behoeve van dit doel niet uitgesloten Meer specifiek: gelijkheidsrechten politieke rechte...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5354

klassieke grondrechten

[Politiek] Rechten die de burger beschermen tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid.
Gevonden op https://quizlet.com/37913773/politieke-besluitvorming-flash-cards/

Klassieke grondrechten

[Geschiedenis] Rechten die de individuele burger beschermen tegen willekeurig ingrijpen van de overheid die de vrijheid van de burger moeten waarborgen
Gevonden op https://quizlet.com/96325121/geschiedenis-flash-cards/

Klassieke grondrechten

De klassieke grondrechten zijn de vrijheidsrechten die een burger heeft en staan beschreven in artikel 1 tot en met 17 van de Grondwet. In Nederland hebben alle burgers bepaalde rechten die zij kunnen ontlenen aan de Grondwet. De Grondwet maakt namelijk een onderscheid tussen de zogenaamde klassieke en sociale grondrechten. Beiden zijn van belang v...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Klassieke_grondrechten
Geen exacte overeenkomst gevonden.