klassieke grondrechten

grondrechten die primair als strekking hebben dat de overheid zich onthoudt van ingrijpen, met als doel een staatsvrije sfeer te garanderen waarin de burgers zonder overheidsinmenging van zekere vrijheden gebruik kunnen maken; daarbij is overheidsingrijpen ten behoeve van dit doel niet uitgesloten Meer specifiek: gelijkheidsrechten politieke rechte
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5354

klassieke grondrechten

(classical fundamental rights) (mensenrechten) vrijheidsrechten die de burger beschermen tegen te veel inmenging van overheidswege. Bijv. vrijheid van meningsuiting. Gerelateerde termen: directe horizontale werking van grondrechten sociaal grondrecht / (mv.) sociale grondrechten Vier vrijheden (humanitair - politiek) Vier vrijheden (mense
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Klassieke grondrechten

De klassieke grondrechten zijn de vrijheidsrechten die een burger heeft en staan beschreven in artikel 1 tot en met 17 van de Grondwet. In Nederland hebben alle burgers bepaalde rechten die zij kunnen ontlenen aan de Grondwet. De Grondwet maakt namelijk een onderscheid tussen de zogenaamde klassieke en sociale grondrechten. Beiden zijn van belang v
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Klassieke_grondrechten
Geen exacte overeenkomst gevonden.