klassieke grondrechten

grondrechten die primair als strekking hebben dat de overheid zich onthoudt van ingrijpen, met als doel een staatsvrije sfeer te garanderen waarin de burgers zonder overheidsinmenging van zekere vrijheden gebruik kunnen maken; daarbij is overheidsingrijpen ten behoeve van dit doel niet uitgesloten Meer specifiek: gelijkheidsrechten politieke rechte
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5354

klassieke grondrechten

(classical fundamental rights) (mensenrechten) vrijheidsrechten die de burger beschermen tegen te veel inmenging van overheidswege. Bijv. vrijheid van meningsuiting. Gerelateerde termen: directe horizontale werking van grondrechten sociaal grondrecht / (mv.) sociale grondrechten Vier vrijheden (humanitair - politiek) Vier vrijheden (mense
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId
Geen exacte overeenkomst gevonden.