Zoek op

Klimaatactivist in de politiek

Klimaatactivist in de politiek is een autobiografisch boek van de Nederlandse oud-politicus en milieuactivist Wijnand Duyvendak, waarin hij vertelt van zijn betrokkenheid bij milieuvraagstukken binnen zowel de parlementaire als de buitenparlementaire politiek. Ook zet hij zijn visie uiteen op de aanpak van de probleem die wereldwijd ontstaan als g...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatactivist_in_de_politiek
Geen exacte overeenkomst gevonden.