Zoek op

kosteninflatie

groei en conjunctuur, markten en prijzen: Stijging van het gemiddeld prijsniveau door kostenstijgingen die doorwerken in ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=kosteninflatie

kosteninflatie

is het stijgen van het algemeen prijspeil als gevolg het stijgen van de prijzen van de productiefactoren. Zie ook begrippen L4
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip03.htm

Kosteninflatie

Ook wel `cost push` Een vorm van prijsinflatie waarbij de kosten van de ondernemingen zijn gestegen door stijging van de productiefactoren. Denk aan energie, lonen, milieuheffingen, duurdere invoer van grondstoffen etc. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/kosteninflatie.h

Kosteninflatie

Bij kosteninflatie stijgen de prijzen doordat de productiekosten omhoog gaan. Dat gebeurt als de prijzen van grondstoffen en energie stijgen, of als de loonstijging hoger is dan de groei van de arbeidsproductiviteit. Ondernemers berekenen de stijging van de kosten door in de prijzen die zij voor hun goederen en diensten vragen. Ook de overheid kan ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Kosteninflatie

Inflatie die het gevolg is van kostenstijgingen
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/K

Kosteninflatie

Ook wel Cost Push genoemd. Dit is inflatie die veroorzaakt wordt door de aanbodzijde van de economie. De kosten van het produceren van goederen stijgt waardoor de kosten worden doorberekend in de verkoopprijs. Een voorbeeld hiervan is de stijging van productiefactoren, zoals grondstoffen, lonen en belastingen. Het gevolg van kosteninflatie is koopk...
Gevonden op https://www.finler.nl/kosteninflatie/

kosteninflatie

is het stijgen van het algemeen prijspeil als gevolg het stijgen van de prijzen van de productiefactoren. Zie ook begrippen L4(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.