Zoek op

Kreupelrijm

Onzuiver rijm Veroorzaakt kreupeldicht of ulevellenrijm
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_k.htm

Kreupelrijm

Kreupelrijm is niet-zuiver rijm. Dit gebeurt als de klank niet (goed) overeenkomt of de rijmklank op de onbeklemtoonde lettergreep ligt. Hierdoor bestaat de neiging een van de rijmwoorden (meestal het tweede) uit te spreken op manier van het andere. ==Zie ook== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kreupelrijm
Geen exacte overeenkomst gevonden.