Zoek op

lijn

de/het lijn zelfst.naamw.Uitspraak:   [lɛin] Verbuigingen:   lijn|en (meerv.) 1) reeks punten aan elkaar op een rechte rij Voorbeelden:   `een rechte lijn`, `twee evenwijdige lijnen snijden elkaar nooit`, `netjes tussen de lijntjes schrijven`Synoniem...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/lijn

Lijn

[meetkunde] - Het begrip lijn laat zich moeilijk expliciet definiëren. Men denkt zich een lijn als een continue aaneenschakeling van punten. Daarbij treedt voor het begrip punt dezelfde moeilijkheid op om tot een exacte definitie te komen. In de meetkunde worden (rechte) lijnen en punten daarom als grondbegrippen beschouwd...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijn_(meetkunde)

Lijn

[skateboarden] - Een lijn (ook wel lijntje, of in het Engels run, of verbasterd Engels runnetje) is een filmfragment waarin een skateboarder een aantal trucs achter elkaar doet, en dat de camera gewoon doorloopt. Het mooie hiervan is, is dat het beeld vloeiend overloopt tussen trucs. Het maken hiervan is moeilijk, omdat als...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijn_(skateboarden)

lijn

•een getekende streep (op o.a. papier). • [wiskunde] De kortste weg van punt a naar punt b in een 2 of 3 dimensionale ruimte. • [scheepvaart] Touw. •een gespannen touw, zoals een waslijn, hengelsnoer of een aangelijnde hond. •de verbinding die mensen hebben wanneer ze via de telefoon met iemand in gesprek zijn. •de verbinding tussen twe...
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/lijn

lijn

[Vergeten woorden] (o.) vlas [= Duits Lein, in o.a. lijnwaad, lijnzaad, linnen, ~ lijn ‘touw’]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Lijn

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), dun touw; [bij timmerlieden] , [bij metselaars] enz.) dunne koord; lang touw waarmede eene schuit wordt voortgetrokken; hengelkoord (der visschers); (zeew.) koord van witten draad (= 120 vadem lengte); de - ontslaan; bomen naar de - planten, (waarbij een touw gespannen is om eene gelijke rij te be...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0015.htm

Lijn

Uit `De lagere vaktalen: De tabakbewerkerstaal` 1914 rij poppen, met dekblad verbonden, voor rol-pruimtabak.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Lijn

Uit `De lagere vaktalen: De vogelvangerstaal` 1914 eene dikke koord, die van uit de hoeken der ontbrekende basis en van voor- en achteruit, over de springstaken gaat. Volgens De Bo is het eene dunne touw. - De lijn dient om de springstaken op hunne rechte te houden: zij spant zeer nijg. Daaraan is de nette vast. Volgens dat men eene of twee ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Lijn

[Soldatentaal, 1914] een goeie lijn hebben: een gemakkelijk leventje hebben, op den een of anderen dag, of in een of ander postje.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

Lijn

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Lijn``] Een dun touw; de lijnen zijn van een uitgestrekt gebruikt bij de uitrusting van schepen en vaartuigen, bij het slaan van bruggen, bij het traceren van veldwerken en andere bouwwerken, kortom in de geheele militaire techniek, waar zij dikwijls spijkers en ijzeren krammen tot verbinding van twee s...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0013.htm

lijn

streep - Jaar van herkomst: 1477 (Teuth. )
touw - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

lijn

Spreekwoorden: (1914) Eéne (of dezelfde) lijn trekken
d.w.z. het samen ééns zijn; vgl. Hooft, Ned. Hist. 221, die lyntrekkery bezigt in den zin van partijschap1). De uitdr. kan ontleend zijn aan het bedrijf van den schipper en wil dan eig. zeggen: samen hetzelfde schip voorttrekken, hetzelfde doel beo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1441.htm

lijn

1a> koord: dun touw, maar eigenlijk touw met een diameter tussen 5 en 25 mm. Mogelijk hanteert men voor de begrippen lijn (<5mm), touw en tros (>25mm) in de binnenvaart andere maten. Het is echter ook mogelijk dat schippers van grote schepen andere maten hanteren dan schippers van kleine schepen. Tagrijn Weduwe de Vries te Amsterdam hanteerde voor ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=lep

Lijn

De sierlijke rondingen en vormen die de danser met zijn lichaam creëert in de ruimte om hem heen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

lijn

De wiskundige term voor het spoor van een bewegend punt; meer algemeen is het een smal, uitgerekt, getekend of geprojecteerd spoor.
Categorie: Abstracte Begrippen > geometrische begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Lijn

Heeft verschillende betekenissen in de elektronica. In de eerste betekenis is een lijn een elektrische of optische verbinding tussen twee apparaten. Deze betekenis kent men uit de telefoontechniek, onder andere in het begrip `de lijn is bezet`. In de tweede betekenis is een lijn een onderdeel van de veldtheorie. Met een veldlijn worden alle punten ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

lijn

Eéndimensionaal element van geografische informatie*, gedefinieerd door twee paren coördinaten. Syn: lijnelement. Opm: Een lijn verschilt van een verbinding* doordat snijpunten met andere lijnen al of niet in knooppunten zijn toegestaan. Engels: line (element) Frans: (élement de) ligne Duits: Linienelement
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

lijn

Grafisch element dat een uitgebreidheid heeft in slechts één dimensie. Opm: Een lijn wordt gebruikt als begrenzingslijn*, objectlijn*, isolijn* bij de weergave van continue verschijnselen* en als (1) vector(lijn) bij de weergave van verschijnselen met een richting en grootte. Naar de grafische vorm kan men o.a. de volgende lijnen onderscheiden: v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10770

lijn

Def.: denkbeeldige streep op de aardoppervlakte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

lijn

Def.: touwwerk uit drie of vier strengen Toelichting: Wordt gebruikt voor weeflijnen, zwaardere bindsels aan stagen en wanten en ook als lopend want en sloeplijnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Lijn

Een lijn in de wiskundige zin is een verzameling punten die aan beide uiteinden oneindig doorloopt. Een lijn heeft géén eindpunten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11172

lijn

[Belgisch Nederlands] 1. hengel 2. (niet alg.) regel: Lees de bovenste 4 lijnen eens.
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

lijn

vorm van het lichaam vb: nee, geen gebak, ik moet om mijn lijn denken
zij doet aan de slanke lijn [probeert slanker te worden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=lijn
Geen exacte overeenkomst gevonden.