Zoek op

Landschappelijke inpassing

een zodanige vormgeving en inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande danwel nog te ontwikkelen ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651
Geen exacte overeenkomst gevonden.