Zoek op

Lasertherapie

Wat is laser? LASER staat voor: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Door een proces waarbij electronen worden gestimuleerd in het vrijmaken van fotonen (lichtdeeltjes) kan een zeer zuivere vorm van lichtenergie worden opgewekt. Dit licht is opgebouwd uit maar één golflengte. De golflengte wordt bepaald door de ele...
Gevonden op http://www.huidinfo.nl/laser.html

Lasertherapie

Laser staat voor light amplification by stimulated emission of radiation. Dit betekent dat lasertherapie een vorm van uitwendige behandeling is waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogintensieve lichtstralen. In tegenstelling tot gewoon licht heeft laserlicht een specifieke golflengte, zodat het in een smalle straal precies op ziek weefsel kan worden...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B1fb47eb5-e1e2-4812-abec-4ccd78e4786a%7D

lasertherapie

therapie met behulp van laserstralen, die onder andere wordt ingezet bij de medische behandeling van kanker, bij oogcorrecties en, meer omstreden, als hulpmiddel bij het stoppen met roken
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/lasertherapie
Geen exacte overeenkomst gevonden.