Zoek op

Liquiditeitsbegroting

Een liquideitsbegroting of liquiditeitsprognose geeft alle in- en uitgaande geldstromen van een onderneming weer, meestal per maand of kwartaal. In de financiële wereld worden ‘geldstromen’ vaak cashflow genoemd, vandaar dat ook wel een cashflowbegroting wordt genoemd. In dit artikel wordt uitgelegd hoe een liquiditeitsbegroting moet worden op...
Gevonden op https://www.finler.nl/liquiditeitsbegroting/

liquiditeitsbegroting

[ondernemingsrecht] overzicht van te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode…
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/?zoek=liquiditeitsbegroting

liquiditeitsbegroting

groei en conjunctuur, markten en prijzen - overzicht van te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode…
Gevonden op http://www.economischwoordenboek.nl/woordenboekEcolan.html#2653

Liquiditeitsbegroting

Schematisch overzicht van de in een bepaalde periode verwachte verschuivingen in de liquiditeitspositie als gevolg van inkomende en uitgaande betalingen. Het doel van een liquiditeitsbegroting is te kunnen zien wanneer men geld tekort komt en wanneer men geld overhoudt. Op basis van de liquiditeitsbegroting kan een ondernemer zijn of haar financier...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Liquiditeitsbegroting

In de liquiditeitsbegroting gaat het om alle in- en uitgaande geldstromen. Dus ook om bedragen die geen kosten of baten zijn, zoals de ontvangen en af te dragen BTW, het aantrekken van een extra lening of het doen van investeringen. De liquiditeitsbegroting geeft aan hoe over het jaar genomen de geldstromen door je bedrijf lopen. Mede afhankelijk v...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is een prognose van de inkomsten en uitgaven van een organisatie voor een komende periode.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10640

Liquiditeitsbegroting

Overzicht van alle verwachte ontvangsten en uitgaven in de komende periode. Het zijn schattingen van de toekomstige inkomsten en uitgaven.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting (synoniem: cashflowbegroting) is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven van een onderneming voor een bepaalde periode (meestal per kwartaal) en wordt gebruikt in de bedrijfseconomie. Een liquiditeitsbegroting geeft een bedrijf inzicht in de financiële situatie zoals de mogelijkheid om te kunnen investeren...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Liquiditeitsbegroting
Geen exacte overeenkomst gevonden.