Zoek op

Lokale lasten

Opbrengst van de door decentrale overheden geheven belastingen en retributies.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=1086
Geen exacte overeenkomst gevonden.