Zoek op

mandeligheid

burenrecht: bijzondere vorm van gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, die nuttig is voor twee of meer erven;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=mandeligheid

mandeligheid

burenrecht: bijzondere vorm van gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, die nuttig is voor twee of meer erven;situatie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mandeligheid

Mandeligheid

Mandeligheid (van: mandelig) is een vorm van gebonden mede-eigendom van bijvoorbeeld een afscheidingsmuur, een heg of een pad. De eigenaren van de erven aan weerskanten ervan zijn dan de gezamenlijke eigenaren van die muur, heg, pad of watergang. Dit houdt in dat ook het onderhoud hiervan voor gezamenlijke rekening komt en dat men niet eenzijdig t...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mandeligheid

Mandeligheid

Een vorm van gebonden mede-eigendom van bijvoorbeeld een bouwmuur. Meestal een woningscheidende muur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11101

Mandeligheid

Mandeligheid is mede-eigendom van een stuk grond, gebouw of werk. Bijvoorbeeld een schutting, pad, sloot of scheidsmuur tussen twee buren. Een vrijstaande scheidsmuur, hek of heg is op grond van de wet mandelig. Dat betekent dat beide buren samen de mandelige zaken moeten onderhouden en, indien nodig, vernieuwen.
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/mandeligheid/
Geen exacte overeenkomst gevonden.