Zoek op

mandement

kerkrecht: bisschoppelijke brief aan de gelovigen over actuele kwesties. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mandement

mandement

Officiële bisschoppelijke brief aan de gelovigen. 'Het' mandement van het voorjaar 1954 verbood de katholieke gelovigen lid te zijn van socialistische organisaties en geregeld naar de VARA te luisteren. Het mandement versterkte de verzuiling, maar tastte het dak van de zuilen, de (rooms-rode) samenwerking in het kabinet vooralsnog niet aan.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-na-1945/mandement

MANDEMENT

1) Bericht aan de Paus aan de gelovigen 2) Bevelschrift 3) Bisschoppelijk schrijven 4) Bisschoppelijke brief 5) Herderlijk schrijven 6) Herderlijk schrijven van de bisschoppen aan de gelovigen 7) Herderlijke brief 8) Kanselboodschap 9) Pastoraal schrijven 10) Vermaanbrief 11) Vermaning 12) Zendbrief
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/MANDEMENT/1

Mandement

Een herderlijke brief
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

Mandement

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), herderlijke brief, herderlijk schrijven (eens bisschops enz.).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0016.htm

Mandement

Let op: Spelling van 1858 bevelschrift, bijzonder van bisschoppen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

mandement

(oude rechtstermen:) bevelschrift
Gevonden op http://www.embregts-genealogie.nl/rechtspraak.htm

mandement

Herderlijk schrijven van de bisschoppen aan de gelovigen. De omschrijving `herderlijk` verwijst naar de Bijbel, waarin staat dat Jezus zijn volgelingen leidt zoals een herder zijn kudde. Met `het` mandement wordt meestal dat van 1954 bedoeld. De bisschoppen verboden het de katholieken toen om lid te zijn van het NVV en te luisteren naar de VARA. St...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10337

Mandement

Officiële brief van de bisschop(pen) aan de gelovigen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

mandement

bevelschrift, m.n. van een bisschop (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/mandement
Geen exacte overeenkomst gevonden.