Zoek op

Maranata

Het woord maranata of maranatha is de transliteratie van een Aramese zinsnede, maran at(h)a, die eenmaal voorkomt in het Nieuwe Testament. De apostel Paulus gebruikt de term aan het einde van zijn Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (1 Korintiërs 16 vers 22) als een afscheidsgroet. De meest waarschijnlijke betekenis van maranata is "Onze ....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Maranata
Geen exacte overeenkomst gevonden.