marginale kosten

zijn de extra kosten die ontstaan als de productie met één eenheid toeneemt. In formulevorm: MK= d(TK)/dq of MK= d(TVK)/dq
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip08.htm

Marginale kosten

De toename van de kosten bij één extra prestatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

marginale kosten

(algemeen overheid) De stijging van de totale kosten wanneer één extra eenheid wordt geproduceerd. Voor een ondernemer is het van belang steeds marginale kosten en marginale opbrengsten van een productievergroting of van een transactie tegen elkaar af te wegen. Eerst wanneer de marginale opbrengsten de marginale kosten overtreffen, neemt de total
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10497

marginale kosten

wijziging in het totale, in een bepaald tijdsbestek (bv. piek, winterdag, zomerdag, nacht) ontstaan kostenbedrag door het optellen/ aftrekken van één eenheid (kW of kWh) bij de hoeveelhei d dan geleverde energie
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/marginale kosten

Marginale kosten

De marginale kosten zijn de kosten van de productie van één extra product.
Gevonden op http://www.economische-begrippen.nl/marginale-kosten/

marginale kosten

Def.: verschil in totale kosten tussen het produceren van n en (n-1) eenheden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Marginale kosten

De marginale kosten of grenskosten zijn de kosten die één extra product met zich brengt. Als de variabele kosten evenredig zijn aan het aantal producten, zijn de marginale kosten gelijk aan de variabele kosten per product. De winst is maximaal als de marginale opbrengst gelijk is aan de marginale kosten; de afzet die dan gehaald wordt, kan grafi
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Marginale_kosten
Geen exacte overeenkomst gevonden.