Zoek op

Marketingmix

Ieder bedrijf zou een moord doen voor het imago, de merkbekendheid en marketingformule van Coca Cola. Om deze status te bereiken, werkt The Coca Cola Company al meer dan 100 jaar aan een evenwichtige marketingstrategie. Welke smaak verkoopt het beste? Welke vormgeving moet het flesje hebben? Welke prijs moeten we vragen en hoe maken we reclame? Dit...
Gevonden op https://www.finler.nl/marketingmix/

Marketingmix

De marketingmix, soms marketinginstrumentenmix genoemd, is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspronke...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Marketingmix

Marketingmix

DEFINITIE - Onder de marketingmix verstaan we de instrumenten die de onderneming ter beschikking staan om de behoefte van haar afnemers te bevredigen. Veelal onderscheid men vier instrumenten, namelijk het model van de 4 P`s; Product, Plaats, Promotie en Prijs, 40 geleden ontwikkeld door McCarthy.
OMSCHRIJVING - De 4 p`s voor bv. een softwareo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10074

marketingmix

De marketingmix is de strategische combinatie van, en onderlinge afstemming tussen, de instrumenten die een onderneming ter beschikking heeft om de markt waarop zij actief is te bewerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10324

marketingmix

De precieze combinatie en afstemming van marketinginstrumenten die door een organisatie wordt gebruikt om één of meer doelgroepen te benaderen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10679

Marketingmix

De combinatie en afstemming van marketinginstrumenten die door een organisatie wordt gebruikt om één of meer doelgroepen te benaderen. Vaak onderscheidt men vier P†™s: Product, Plaats, Promotie en Prijs.
Gevonden op http://www.marketingman.nl/i/definities-marketing-begrippen

Marketingmix

(1) De marketingmix, soms marketinginstrumentenmix genoemd, is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspro...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Marketingmix

(2) Definitie. De marketingmix is de strategische combinatie van, en onderlinge afstemming tussen, de instrumenten die een onderneming ter beschikking heeft om de markt waarop zij actief is te bewerken.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Marketingmix

(6P`s) (Detaillistenmarketing, Retailmarketing)). Detaillisten (retailers) hanteren 6 P`s in hun marketingmix: personeel, product, proces, plaats, prijs en promotie. Hierdoor is men beter in staat de concurrentie te lijf te gaan. 1. Personeel. Het personeel is niet voor niets de eerste P, want personeel speelt vaak een belangrijke rol. Zeker...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Marketingmix

(> 4P`s) Uitgebreide marketingmix. Het originele 4P model is vele malen uitgebreid en aangepast. Veel van deze uitbreidingen kunnen met een ruime interpretatie van de oorspronkelijke 4Ps ook onder dat model gelezen worden. Toch kiezen zowel wetenschappers, de makers van tekstboeken en vooral adviesbureaus ervoor om uitbreidingen in de vorm v...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.