Zoek op

Metaphysica

Let op: Spelling van 1858 metaphysiek, de bovennatuurkunde, eene wetenschap, die over het wezen en de algemeene eigenschappen der dingen in het algemeen, en ook van God, de wereld en de ziel handelt. Metaphysisch, de bovennatuurkunde betreffende, bovenzinnelijk.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Metaphysica

(Let op: oude spelling) door Aristoteles ingevoerde naam voor het onderzoek van het bovenzinnelijke.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt
Geen exacte overeenkomst gevonden.