Zoek op

middelloonregeling

algemeen overheid: Bij middelloonregelingen is het aanvullend ouderdomspensioen gebaseerd op wat de deelnemer gemiddeld over ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=middelloonregeling

Middelloonregeling

Pensioenregeling waarin de hoogte van het (behaalbare) ouderdomspensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag die tijdens het deelnemerschap aan de pensioenregeling heeft gegolden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Middelloonregeling

Pensioenregeling waarin de hoogte van het (bereikbare) ouderdomspensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag die tijdens het deelnemerschap aan de pensioenregeling heeft gegolden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Middelloonregeling

Pensioenregeling waarin de hoogte van het (behaalbare) ouderdomspensioen is gebaseerd op de gemiddelde pensioengrondslag die tijdens het deelnemerschap aan de pensioenregeling heeft gegolden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Middelloonregeling

In de middelloonregeling is het pensioeninkomen afhankelijk van het gemiddelde salaris dat iemand in dienstverband heeft opgebouwd.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Middelloonregeling

Middelloonregeling

Een middelloonregeling is een pensioensysteem waarbij de hoogte van het pensioen wordt berekend op basis van een gewogen gemiddelde van alle pensioengrondslagen over de gehele periode van deelname aan de pensioenregeling.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_m.asp

Middelloonregeling

In de middelloonregeling wordt je pensioen jaarlijks berekend aan de hand van het salaris in dat jaar. Het pensioen dat je in voorgaande jaren hebt opgebouwd wordt niet aangepast aan je nieuwe salaris. Wel wordt je pensioen in middelloonregeling meestal gendexeerd. Daarmee wordt de koopkracht van het pensioen behouden. Indexering is echter bijna al...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Middelloonregeling

Een regeling waarbij het pensioen elk jaar wordt berekend aan de hand van het salaris in dat jaar. Het pensioen dat in de jaren ervoor is opgebouwd wordt niet aangepast aan het nieuwe salaris. Wel wordt het pensioen in een middelloonregeling meestal geïndexeerd (zie ook: indexering). Daarmee wordt de koopkracht van het pensioen behouden. Er zijn a...
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-k-o
Geen exacte overeenkomst gevonden.