Zoek op

Minimumwaarderingsregel

Bepaalt dat de balanswaardering naar beneden moet worden aangepast als de prijs op in- en verkoopmarkt lager is.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/minimumwaarderingsregel
Geen exacte overeenkomst gevonden.