Zoek op

mutatie

rechtswetenschap: veranderen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/mutatie

mutatie

de mutatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [my'ta(t)si] Verbuigingen:   mutatie|s (meerv.) verandering in het DNA of RNA van een organisme Voorbeeld:   `Bij mensen treden voortdurend spontane genetische mutaties op.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCo...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/mutatie

Mutatie

Een verandering in een gen. Soms wordt hierbij ook de informatie van het gen veranderd, zodat het gen niet goed werkt. Dit kan een genetische aandoening veroorzaken.
Gevonden op http://erfocentrum.nl/pdf/zena/Verklarende%20woordenlijst%20genetica.pdf

Mutatie

De wijziging van een klinker onder de invloed van de klankkleur van de volgende lettergreep, umlaut of inductie Afgeleid van het Latijnse mutans (veranderend)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_m.htm

mutatie

Verandering in het erfelijk materiaal (DNA). Wanneer een mutatie optreedt in een gameet kan er een nieuwe erfelijke eigenschap ontstaan.
Gevonden op http://nl.wikibooks.org/wiki/Verklarende_woordenlijst_biologie_voor_het_sec

mutatie

• [medisch] sprongsgewijze verandering.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/mutatie

Mutatie

[Soldatentaal, 1914] de reden der straf. De soldaat zegt mutasje. Komt van fra. mutation, verandering in de positie van den soldaat. Er was een kolom ‘mutation’ in de militaire registers. De laatste kolom van het strafregister droeg nu wel niet het opschrift ‘mutatie’, maar ‘mutatie’ heette een kolom te zijn. In zoo'n kolom stond de st...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0011.php

mutatie

Verandering in de erfelijke aanleg.
Website met alle genetische afwijkingen bekend bij de mens, inclusief welk type mutatie de afwijking veroorzaakt uit The Free Dictionary.
Gevonden op http://www.digischool.nl/bi/pbb/search.php

mutatie

verandering, wijziging in de erfelijke informatie. synoniem: mutatio
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Mutatie

Een verandering in het genetische materiaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Mutatie

Een verandering in genetisch materiaal, hetzij in het DNA hetzij in de genen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10399

mutatie

Een verandering in het genetisch materiaal. Zowel in het DNA als in de genen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10399

Mutatie

plotseling verschijnen of wegvallen van kenmerken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10489

Mutatie

Een volkomen onverwachte, niet eerder opgetreden afwijking van de norm vogel, die afwijking is erfelijk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10637

Mutatie

Term die door de verzekeringsmaatschappij wordt gebruikt voor een wijziging in de situatie van de verzekerde, die tot een wijziging van een pensioenaanspraak of pensioenrecht leidt, bijvoorbeeld een salariswijziging of een huwelijk. 
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

mutatie

spontane verandering van een gen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

mutatie

verandering i-d gen. info. i-d chromosomen van sperma en eicellen, die kan worden doorgegeven a-h nageslacht; voorziet in gen. variabiliteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745

Mutatie

Plotselinge, sprongsgewijze erfelijke verandering van een eigenschap (z.o. mutant)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

mutatie

Def.: blijvende verandering in het erfelijke materiaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Mutatie

Plotselinge verandering in het erfelijke materiaal (genen) van een organisme waardoor één of meer eigenschappen veranderd zijn. Kan spontaan optreden of worden veroorzaakt door factoren van buitenaf (straling, chemische stoffen). De meeste mutaties zijn ongunstig voor het organisme. Soms kunnen er nieuwe, gunstige eigenschappen door ontstaan. Bij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10942

Mutatie

Spontane verandering in het erfelijke materiaal, bouw en-of functies van een organismen. - Dankzij dergelijke veranderingen kunnen micro-organismen (o.a. bacteriën, virussen, schimmels) ongevoelig (= resistent) worden voor antibiotica, waarvoor ze eerst wél gevoelig waren. Dit betekent onder meer dat er steeds weer nieuwe anti-microbiële middele...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

Mutatie

Engels:Mutation sprongsgewijze verandering
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/m

Mutatie

Mutatie is een verandering in een erfelijke eigenschap. Mutaties zorgen voor variatie in erfelijke eigenschappen, zonder mutaties is geen evolutie mogelijk. We onderscheiden twee typen mutaties. Puntmutaties
Puntmutaties zijn wijzigingen in de moleculaire samenstelling van een gen. Het kan gaan om een toevoeging, verwijdering of vervanging van ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001372.html

Mutatie

[Nederlands] Verandering
Gevonden op https://quizlet.com/86319274/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.