Zoek op

Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling is het maken van een uitgangssituatie waar vanuit de gewenste natuurlijke ontwikkeling kan starten. Vaak worden voor natuurontwikkeling zware machines gebruikt en lijkt het natuurgebied helemaal vernield te worden. Het tegendeel is waar, binnen 1 à 2 jaar na de ingreep ontstaat er meestal zeer waardevolle natuur. Enkele natuuron...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000762.ht

Natuurontwikkeling

Stelsel van maatregelen die ertoe moeten leiden dat in natuurarme gebieden die daartoe potentieel geschikt zijn, natuurwaarden worden hersteld of ontwikkeld.
Beleidsmatig is deze activiteit onderdeel van het Natuurbeleidsplan (Rijk) en dient zij bij te dragen aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. Het betreft in het algemeen agra...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling Natuurontwikkeling is het maken van een uitgangssituatie waar vanuit de gewenste natuurlijke ontwikkeling kan starten. Vaak worden voor natuurontwikkeling zware machines gebruikt en lijkt het natuurgebied helemaal vernield te worden. Het tegendeel is waar, binnen 1 à 2 jaar na de ingreep ontstaat er meestal zeer waardevolle natu...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Natuurontwikkeling

Het dynamisch ontwikkelen van de natuur in de oude, vaak stagnerende 'natuurmonumenten' en in nieuwe gebieden die op de landbouw heroverd zijn.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Natuurontwikkeling

Het scheppen van zodanige omstandigheden dat natuurlijke ecosystemen zich kunnen ontwikkelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651

natuurontwikkeling

Syn.: natuurbouw Def.: abiotische voorwaarden scheppen waarna een geheel of grotendeels spontaan verlopend proces ontstaat, waardoor (meestal gewenste maar niet altijd te voorspellen) levensgemeenschappen ontstaan met een hogere natuurwaarde dan die er daarvoor aanwezig waren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

natuurontwikkeling

natuurontwikkeling:inrichting van een terrein met het oogmerk nieuwe mogelijkheden voor de vestiging van inheemse planten- en diersoorten te creëren.
Gevonden op http://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

NATUURONTWIKKELING

1) Omvormen van cultuurland in natuur
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NATUURONTWIKKELING/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.