Zoek op

Neodarwinisme

Neodarwinisme is Darwinisme gecombineerd met de erfelijkheidsleer van Gregor Mendel (Mendelse genetica) en de populatiegenetica. De centrale opvatting binnen het neodarwinisme is dat de combinatie van mutatie en natuurlijke selectie de drijvende kracht is achter evolutie. De redenering is als volgt: organismen geven genen door aan hun nakomelingen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Neodarwinisme

Neodarwinisme

Tegenwoordig meest gangbare theorie over de evolutie. In het kort: De evolutie berust op het voorkomen van erfelijke variaties, ontstaan door mutatie en recombinatie van genen. Op deze variatie werkt vervolgens de natuurlijke selectie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671
Geen exacte overeenkomst gevonden.