Zoek op

Norm

Een norm is een gedragsregel. Deze is gekoppeld aan een waarde. Een voorbeeld: bij de waarde ` respect` hoort de norm: ` wees beleefd`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Norm

Nederlandse term voor een de jure standaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10334

NORM

Normalize Once, Render Many. Een aanpak op basis van Adobe Acrobat waarbij PostScript-bestanden worden gedistilleerd in PDF met speciaal geconfigureerde instellingen voor commercieel drukwerk met hoge kwaliteit, om een `digitale master` te creëren. De digitale master wordt dan weergegeven op de gewenste resolutie met de lineatuur die overeenstemt ...
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Norm

Concrete richtlijn dat nageleefd moet worden. Etymologie (lat) Norma = winkelhaak, richtsnoer, maatstaf, regel
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/norm.html

Norm

Een norm is een stelsel van ideeën dat voorschrijft hoe je je dient te gedragen. Het zijn de `regels` voor sociaal aanvaard gedrag. Normen zijn relatief in de zin dat ze niet in gelijke mate gedeeld worden door de individuen in een samenleving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10589

Norm

Let op: Spelling van 1858 norma, Lat., regel, voorschrift; bij de boekdrukkers, de verkorte titel, welken men onder de laatste regels der eerste bladzijde van ieder vel gewoon is te plaatsen. Normaal, naar den reregel, voorschriftmatig; Normaalscholen, modelscholen, heeten de beter ingerigte Duitsche sc...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

norm

Een richtinggevende indicator met een algemeen afgesproken grootheid waarnaar een organisatie zich richt.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Norm

Let op: Spelling (deels) uit 1864:
~A, v. regel, voorschrift.
~AAL, [bijvoegelijk naamwoord] overeenkomstig het voorschrift, naar den regel; regtlijnig; in normalen (behoorlijken, gewonen) toestand; -school, vormschool (voor onderwijzers).
~ALITEIT, v. behoorlijke toestand, toestand van iets waaraan niets ontbreekt. -, v. de loodli...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0017.htm

Norm

Norm is een Engelse jongensnaam. Het betekent `noord Man, Viking`. Extra info: Waar wordt het gebruikt? De naam Norm wordt voornamelijk gebruikt in Engelstalige landen. Het is een verkorte vorm van Norman, gebruikt in Engelstalige landen. Zie ook In Engelstalige landen en in Italië:
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Norm

norm

[Nederlands] criterium
Gevonden op https://quizlet.com/119865044/nederlands-flash-cards/

norm

waar mensen zich aan moeten houden vb: de norm om te slagen is dat je een 8 moet halen voor deze test
de norm voor fatsoen [waar je je aan moet houden als je fatsoenlijk wilt zijn]
een veiligheidsnorm [veiligheidsregels waar je je aan moet houden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=norm

norm

[Muziek] een regel die geldig is
Gevonden op https://quizlet.com/78966336/mag-de-muziek-wat-zachter-flash-cards/

norm

Def.: manier van handelen waarnaar een categorie van personen zich kan of moet richten
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

norm

Def.: algemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt Toelichting: Een norm wordt bepaald met behulp van daartoe gedefinieerde waarnemingssoorten. Als een Toetsnorm wordt gedefinieerd, wordt het toetsresultaat gebruikt als parameter met waarden als goed, vo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

norm

Syn.: criterium ; standaard Def.: regel voor de normalisatie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

norm

•stelsel van meestal ongeschreven gedragsregels, gebaseerd op een stelsel van waarden.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/norm

norm

de norm zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [nɔrm] Verbuigingen:   norm|en (meerv.) 1) manier van doen die geldt als normaal Voorbeelden:   `normen en waarden`, `een norm stellen` 2) precies vastgelegde waarde als referentiepunt Voorbee...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/norm

Norm

Een Norm is een maatstaf. Een maat om bvb hoeveelheden te meten: meter, liter, uur. Een getal waaraan iets moet voldoen om ergens voor geaccepteerd te worden. Bvb: in een zak cement mag niet meer dan 40 kilo zitten, je moet 21 jaar zijn om die film te mogen zien!
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Norm

1. Dat wat volgens de afspraak of de meerderheid van de mensen normaal en-of belangrijk gevonden wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Norm

[wiskunde] - ==Seminorm== Een functie die aan voorwaarden 0, 2 en 3 uit de definitie voldoet, maar niet noodzakelijk aan voorwaarde 1, noemt men een seminorm. Het procedé waarmee een genormeerde ruimte tot een metrische ruimte wordt, maakt van een semigenormeerde ruimte een pseudometrische ruimte (pseudometriek). De vector...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(wiskunde)

Norm

[standaard] - Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. Standaarden kunnen vastgelegd worden binnen een bedrijf of organisatie, binnen een consortium van organisaties of door erkende standaardisatieorganisaties. Erkende standaardisatie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)

Norm

Norm kan de volgende betekenissen hebben: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm

Norm

[psychodiagnostiek] - In de psychodiagnostiek is de norm van een test de wetenschappelijk verantwoorde vergelijkingsgroep waarmee de individuele score wordt vergeleken en daardoor een waarde toegemeten krijgt. Een (ruwe) uitslag op een psychologische test wordt doorgaans weergegeven in een (afgeleide) percentielscore. Deze ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(psychodiagnostiek)

Norm

[Galoistheorie] - In de Galoistheorie, een deelgebied van de wiskunde, is de norm een afbeelding die elementen van een groter lichaam afbeeldt op een kleiner lichaam. De norm van een element van dit lichaam is het product van alle conjugaten van dit element. ==Zie ook== ==Referenties== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(Galoistheorie)

Norm

[sociale wetenschappen] - Een norm is een vertaling van de onderliggende waardes van een groep of samenleving in concrete gedragsregels en voorschriften. Dit kan zijn vastgelegd in bijvoorbeeld rechtsregels, maar dit is niet altijd het geval. Daarmee sturen normen mede het sociaal handelen. Normen variëren tussen samenlevi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(sociale_wetenschappen)
Geen exacte overeenkomst gevonden.