Zoek op

obligatielening

financiële zaken: Een obligatielening is een langlopende lening verdeeld in kleine coupures, bijv. van Ç1000. Die coupures ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=obligatielening

Obligatielening

Een lening op lange termijn, afgesloten met een meestal groot aantal vermogensverschaffers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Obligatielening

Obligaties die bij elkaar aan beleggers worden aangeboden. ( > Beleggen > effecten > obligaties)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/obligatielening.

Obligatielening

Dit is een lening waarvan de hoofdsom wordt opgesplitst in gelijke delen, waarop verschillende schuldeisers met één of meerdere delen kun-nen inschrijven. Van elk deel wordt een schuldbekentenis of obligatie gemaakt. Er bestaan diverse soorten obligaties:
Inkomstenobligatie: je ontvangt alleen rente als het bedrijf dat toelaat.
Winstdelen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10613

Obligatielening

Een obligatielening is een geldlening op lange termijn, afgesloten met een meestal groot aantal vermogensverschaffers. Deze krijgen, als bewijs voor de door hen verstrekte geldbedragen, schuldbekentenissen. De geldnemer, een onderneming of andere instelling, bijvoorbeeld de overheid is verplicht om een vaste interestbedrag (meestal jaarlijks) te b...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Obligatielening

OBLIGATIELENING

1) Financiële term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBLIGATIELENING/1

OBLIGATIELENING

1) Financiële term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/OBLIGATIELENING/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.