Zoek op

oppositie

Eng: opposition [merkenrecht] tijdens de procedure tot verlening van een merk kan een oudere rechthebbende bij de betreffende verleningsinstantie bezwa…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.nl/woordenboekoph.html#16781

oppositie

Fr: l`opposition [merkenrecht] tijdens de procedure tot verlening van een merk kan een oudere rechthebbende bij de betreffende verleningsinstantie bezw…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBeope.html#4196

oppositie

de oppositie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɔpoˈzi(t)si] 1) alle partijen samen die niet in de regering zitten poliek Voorbeelden:   `De oppositie stemt unaniem tegen.`, `oppositieleider` 2) tegenstand Voorbeeld:   `oppositie voere...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/oppositie

Oppositie

De partijen in het parlement die niet deelnemen aan de regering vormen tezamen de oppositie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/aangedragen.php

Oppositie

De partijen in het parlement die zich verzetten tegen het regeringsbeleid vormen tezamen de oppositie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10182

Oppositie

Partijen die het niet eens zijn met het grootste deel van het beleid van de regering.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

Oppositie

Stand van twee hemellichamen (gewoonlijk de Maan, een planeet, een planetoïde, een komeet en de Zon) die vanaf de Aarde gezien 180º in lengte verschillen. Zij staan dan dus tegenover elkaar aan de hemel. Rond de oppositiedatum zijn planeten en planetoïden meestal het beste waar te nemen.
Een binnenplaneet (Mercurius of Venus) kan niet in oppo...
Gevonden op http://www.pgserve.demon.nl/Astro/bgrplyst.htm

Oppositie

Bij de meeste sprongen wordt, als het linkerbeen leidt, de rechterarm geheven of naar voren uitgestrekt, en andersom. Dit begrip heet oppositie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

Oppositie

geheel van politieke krachten die zich opstellen tegenover de partijen die aan het bewind zijn ; ander woord voor minderheid
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10366

Oppositie

Oppositie betekent «tegenover». Als een planeet in oppositie staat, bevindt de aarde zich precies tussen de zon en de planeet. Dat betekent dat als de zon in het westen onder de horizon verdwijnt, de planeet in het oosten boven de horizon tevoorschijn komt. De planeet is dan de gehele nacht te zien. Rond middernacht is de planeet precies in het z...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/oppositi.html

Oppositie

Partijen die kritisch meekijken met besluiten, die afspraken controleren en voorstellen doen in de gemeenteraad. Zij hebben geen deel aan het dagelijks bestuur omdat ze geen wethouder hebben geleverd. Deze partijen maken deel uit van de gemeenteraad en kunnen dus ook van de instrumenten gebruik maken die voor de gemeenteraad zijn gemaakt. In 2002 i...
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Oppositie

de volksvertegenwoordigers die oppositie voeren, verzetten zich tegen de regerende meerderheid. Zij maken dus geen deel uit van de coalitie en zullen meestal tegen de voorstellen en ontwerpen van de meerderheid stemmen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10629

oppositie

het proberen iets tegen te houden vb: ze voeren oppositie tegen de nieuwe plannen Synoniemen: verzet tegenstand weerstand verweer
partijen en politici die zich verzetten tegen de regering vb: de PvdA zat deze regeerperiode in de oppositie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=oppositie

oppositie

•tegenstand. •mensen en partijen die niet tot de regeringspartijen horen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/oppositie

Oppositie

[Politiek] De politieke partijen die niet in de regeringscoalitie zitten
Gevonden op https://quizlet.com/103662227/maatschappij-politiek-hoofdstuk-1-5-flash-car

Oppositie

Situatie waarbij een object dat zich buiten de baan van de aarde bevindt (zoals een buitenplaneet) in zijn omloop zo dicht mogelijk bij het verlengde van de denkbeeldige lijn zon-aarde staat. Het object staat dan, gezien vanaf de aarde, tegenover de zon aan de hemel. Meer concreet is een hemellichaam in oppositie wanneer zijn rechte klimming (RA) ....
Gevonden op http://www.astronova.nl/o.html

oppositie

[Maatschappijleer] de partijen in de Tweede Kamer die het kabinet niet steunen, er vaak tegen zijn
Gevonden op https://quizlet.com/103859473/maatschappijleer-h3-h4-begrippen-flash-cards/

Oppositie

(Let op: oude spelling) een ongunstig aspect in de astrologie; het tegenover elkaar staan onder een hoek van 180 graden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

oppositie

Een buitenplaneet of planetoïde is in oppositie met de Zon, of kortweg in oppositie, wanneer deze tegenover de Zon aan de hemel staat De Zon, de Aarde en het object staan dan dus op een lijn. Het gevolg hiervan is dat het object opkomt rond het moment dat de Zon ondergaat en omgekeerd, waardoor het object dus vrijwel de gehele na...
Gevonden op http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html

Oppositie

[politiek] - De oppositie wordt in de politiek gevormd door alle politieke partijen die tegen de uitvoerende macht zijn gekant; deze partijen worden de oppositiepartijen genoemd. De uitvoerende macht kan bijvoorbeeld bestaan uit - op landelijk niveau - de regering of - op lokaal niveau - het college van burgemeester en weth...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oppositie_(politiek)

Oppositie

[schaken] - De oppositie is een situatie in het schaakspel, waarbij de twee koningen op dezelfde lijn, rij of diagonaal tegenover elkaar staan met een oneven aantal velden ertussen. Bij meer dan één veld spreekt men van verre oppositie. Van de speler die niet aan zet is zegt men dat hij "de oppositie heeft". De oppositie ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oppositie_(schaken)

Oppositie

[astronomie] - Als de Aarde tussen een planeet en de Zon staat, spreekt men van oppositie. Een oppositie is formeel gedefinieerd als een situatie waar de rechte klimming van de zon en de planeet gezien vanaf de aarde 180 graden verschillen. Dit kan alleen voorkomen voor planeten waarvan de baan verder van de zon ligt dan di...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oppositie_(astronomie)

Oppositie

[fysiologie] - Oppositie van de duim is het topje van de duim samenbrengen met het topje van de pink. Dat betekent een gecombineerde beweging van de duim waarbij gelijktijdig een adductie en een flexie plaatsvindt in het carpometacarpale gewricht I. De tegengestelde beweging hiervan is repositie, waarbij dan een abductie en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Oppositie_(fysiologie)

oppositie

tegenpartij (tegenstand van de meerderheid)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

oppositie

tegenstand; tegenpartij (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/oppositie
Geen exacte overeenkomst gevonden.