Zoek op

Overheadkosten

Som van algemene kosten en verkoopkosten [euro-periode] {Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. Som van algemene kosten en verkoopkosten, maar dan exclusief interestkosten [euro-periode] {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. Synoniem: algemene kosten {Interne Verslaggeving}. Synoniem: indi...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Overheadkosten

De algemene doorgaande kosten van exploitatie, bijv. personeelskosten, huur, afschrijvingen, e.d
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Overheadkosten

Kosten die niet direct aan een bepaalde productieactiviteit zijn toe te rekenen zoals de kosten van de centrale leiding van een concern.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/overheadkosten
Geen exacte overeenkomst gevonden.