Zoek op

Overheadkosten

(2) Kosten die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een product of productieapparaat, maar wel voor de onderneming als geheel van belang zijn, bv. research en developmentkosten. Zie `Kosten`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Overheadkosten

(3) Overhead en toedeling van deze indirecte kosten: overheadkosten zijn indirecte kosten; de toedeling (verbijzondering) gebeurt in de mobiliteitsbranche naar inzet (percentsgewijs) naar de bedrijfsafdeling (kostenplaatsenmethode). Het zijn kosten die niet specifiek zijn toe te rekenen aan een product of productieapparaat, maar wel voor de onderne...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Overheadkosten

(1) 1) Som van algemene kosten en verkoopkosten [euro/periode] {Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl.
2) Som van algemene kosten en verkoopkosten, maar dan exclusief interestkosten [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. Synoniemen: algemene kosten {Interne Verslaggeving} en i...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Overheadkosten

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces,
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Overheadkosten

Som van algemene kosten en verkoopkosten [euro-periode] {Interne Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. Som van algemene kosten en verkoopkosten, maar dan exclusief interestkosten [euro-periode] {Externe Verslaggeving}. Zie ook: bedrijfseconomische-modellen.nl. Synoniem: algemene kosten {Interne Verslaggeving}. Synoniem: indi...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Overheadkosten

De algemene doorgaande kosten van exploitatie, bijv. personeelskosten, huur, afschrijvingen, e.d
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Overheadkosten

Kosten die niet direct aan een bepaalde productieactiviteit zijn toe te rekenen zoals de kosten van de centrale leiding van een concern.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/overheadkosten
Geen exacte overeenkomst gevonden.