Zoek op

Overlevingstafel

Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeboren jongens, respectievelijk meisjes de leeftijd van een half, anderhalf, 2,5 jaar enz. zullen bereiken op basis van de sterfteverhoudingen die gedurende een bepaalde periode (periode-overlevingstafels) of een bepaald geboortecohort (generatie-overlevingstafels) zijn waargenomen.
Aan de hand van ...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=560

Overlevingstafel

Statistisch overzicht van onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen. De meest recente Nederlandse overlevingstafel is de tafel Gehele Bevolking Mannen (GBM) respectievelijk Gehele Bevolking Vrouwen (GBV) in Nederland over de waarnemingsperiode 1995-2000. Deze overlevingstafel wordt gehanteerd door Stichting Pensioenbelangen Xerox A...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Overlevingstafel

Zie: Sterftetafel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Overlevingstafel

Aan de hand van statistische gegevens opgestelde lijst, waaruit men kan aflezen hoe groot de gemiddelde levensduur of sterftekans is van een persoon van een bepaalde leeftijd - wordt ook wel overlevingstafel genoemd. Op grond van statistisch materiaal stelt men vast hoeveel van een bepaald aantal personen (bijvoorbeeld 100.000) gedurende het eerste...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.