Zoek op

Overlevingstafel 

Verzekeraars houden in de bepaling van hun tarieven rekening met overlevingskansen. Voorheen werden deze statistieken Sterftetafels genoemd. Doordat verzekeraars dit doen, hoeft de verzekerde in verhouding minder premie te betalen, omdat bij de vaststelling van het tarief voor het ouderdomspensioen deze sterftekansen worden meegenomen: niet alle ve...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709
Geen exacte overeenkomst gevonden.