Zoek op

Overlevingstafel

Tabel die aangeeft hoeveel van 100 duizend pasgeboren jongens, respectievelijk meisjes de leeftijd van een half, anderhalf, 2,5 jaar enz. zullen bereiken op basis van de sterfteverhoudingen die gedurende een bepaalde periode (periode-overlevingstafels) of een bepaald geboortecohort (generatie-overlevingstafels) zijn waargenomen.
Aan de hand van ...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=560

Overlevingstafel

Zie sterftetafel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10102

Overlevingstafel

Statistisch overzicht van onder meer sterftekans per leeftijd van een groep personen. De meest recente Nederlandse overlevingstafel is de tafel Gehele Bevolking Mannen (GBM) respectievelijk Gehele Bevolking Vrouwen (GBV) in Nederland over de waarnemingsperiode 1995-2000. Deze overlevingstafel wordt gehanteerd door Stichting Pensioenbelangen Xerox A...
Gevonden op http://www.xeroxpensioenfondsen.nl/amstelveen/default.asp?page=254

Overlevingstafel

Zie: Sterftetafel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Overlevingstafel 

Verzekeraars houden in de bepaling van hun tarieven rekening met overlevingskansen. Voorheen werden deze statistieken Sterftetafels genoemd. Doordat verzekeraars dit doen, hoeft de verzekerde in verhouding minder premie te betalen, omdat bij de vaststelling van het tarief voor het ouderdomspensioen deze sterftekansen worden meegenomen: niet alle ve...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Overlevingstafel

Aan de hand van statistische gegevens opgestelde lijst, waaruit men kan aflezen hoe groot de gemiddelde levensduur of sterftekans is van een persoon van een bepaalde leeftijd - wordt ook wel overlevingstafel genoemd. Op grond van statistisch materiaal stelt men vast hoeveel van een bepaald aantal personen (bijvoorbeeld 100.000) gedurende het eerste...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752
Geen exacte overeenkomst gevonden.