Zoek op

Pacianus

2de helft van de 4de eeuw. Hiëronymus vermeldt hem als een ijverig zielzorger en klassiek gevormd schrijver. Zijn geschriften over de boete beschrijven o.a. de strijd van de Kerk tegen de te strenge zedenleer van de novatianen door Novatianus).#
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.