Zoek op

Paenula

Let op: Spelling van 1858 een dik kleed, hetwelk de Romeinen tegen regen en koude gebruikten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.