Paulianeus handelen

Paulianeus handelen betekent in feite ongeoorloofd ‘voordringen’ bij een insolvente debiteur. De (actio) Pauliana is oorspronkelijk een begrip uit het Romeinse recht, dat is overgenomen in onze wetboeken. Voor een goed begrip van de werking van de Pauliana is het nodig eerst enkele algemene beginselen te noemen. Het eerste is dat schuldeisers i...
Gevonden op http://www.floor.nl/management/pauliana.html

paulianeus handelen

(paulianeus handelen / paulianeuze handelingen / paulianeus gehandeld) (paulian action) (faillissementsrecht) geld of goederen van een persoon ontvangen in de wetenschap dat die bijna failliet is, waardoor zijn schuldeisers worden benadeeld. Gerelateerde termen: actio pauliana Gerelateerde- en regelgeving: art. 45 Boek 3...
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId
Geen exacte overeenkomst gevonden.