Zoek op

performance

performance zelfst.naamw.Uitspraak:   [pər'fɔrməns] Verbuigingen:   performance|s (meerv.) 1) theatrale voorstelling van een podiumkunstenaar of beeldend kunstenaar Voorbeelden:   `videoperformance`, `Ik heb op de Uitmarkt een prachtige performance...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/performance

Performance

De performance van (een deel van) het vermogen is het totale rendement op marktwaarde. Deze performance wordt in de regel vergeleken met de performance van de ...
Gevonden op
http://www.encyclo.nl/lokaal/10102

Performance

De performance of het rendement van een fonds geeft weer hoe de waarde van een belegging is gegroeid (of gedaald) over een bepaalde periode. Beleggers vergelijken de rendementen van fondsen om de prestaties van vergelijkbare fondsen tegen elkaar af te kunnen zetten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Performance

Presentatievermogen van bijvoorbeeld een computersysteem, database-systeem of programmeertaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Performance

Handeling of actie van een kunstenaar met publiek erbij, waarbij van tevoren een planning gemaakt is wat men ongeveer denkt te gaan doen. Meestal is deze handeling niet verhalend en kan het publiek, vaak bij de performance betrokken, op elk gewenst tijdstip in of uit lopen. In de jaren zestig werd deze kunstvorm voor het eerst toegepast.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

Performance

Abstract: Het gebruik van taal; het hanteren van taal in concrete situaties. In de taalwetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen performance en competence (de kennis die de taalgebruiker heeft van de systematiek van taal)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Performance

De performance van (een deel van) het vermogen is het totale rendement op marktwaarde.
Deze performance wordt normaliter vergeleken met de performance van de benchmark (index).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Performance

De performance van (een deel van) het vermogen is het totale rendement op marktwaarde. Deze performance wordt vergeleken met de performance van de benchmark.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10255

Performance

Engelse term voor gemaakte winst ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/performance.htm

Performance

Voorstelling, optreden. Kunstvorm waarbij niet naar een concreet product wordt gestreefd, maar naar een beleveniservaring.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

Performance

Rendement op een belegging. Procentuele stijging (out-performance) of daling (under-performance) van een belegging over een bepaalde periode ten opzichte van een vergelijkingsmaatstaf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Performance

De performance van (een deel van) het vermogen is het totale rendement gewaardeerd op marktwaarde. Deze performance wordt in de regel vergeleken met de performance van de benchmark-(index). Door middel van een zogenoemde performance attributieanalyse wordt het verschil tussen deze beiden op een kwantitatieve wijze verklaard.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Performance

voorstelling waarin een kunstenaar zijn eigen lichaam als materiaal gebruikt om een idee te verbeelden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Performance

Rendement op een belegging. Procentuele stijging (out-performance) of daling (under-performance) van een belegging over een bepaalde periode ten opzichte van een vergelijkingsmaatstaf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Performance

voorstelling waarin een kunstenaar zijn eigen lichaam als materiaal gebruikt om een idee te verbeelden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10817

Performance

[Muziek] Manier waarop artiesten hun optreden vormgeven
Gevonden op https://quizlet.com/117674170/muziek-begrippen-11-12-15-flash-cards/

Performance

[Beeldende vorming] Kunstwerk dat in de vorm van een (theatrale) actie aan het publiek wordt gepresenteerd. De eerste performances vonden plaats in de jaren zestig.
Gevonden op https://quizlet.com/73235862/kunst-beeldende-vorming-6vwo-begrippen-hoofdst

Performance

Procentuele stijging (out performance) of daling (under performance) van een financiele waarde over een bepaalde periode ten opzichte van een vergelijkingsmaatstaf.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/performance

performance

Ook body art. Theatrale handeling van meestal één persoon, met het lichaam als beeldend materiaal en in relatie tot enkele rekwisieten. Deze kunstvorm die binnen het beeldende-kunstcircuit ontstond, vond haar hoogtepunt in de jaren zeventig. Soms gericht op het testen van menselijke gedragingen, bijvoorbeeld het uithoudingsvermogen v...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=6876

Performance

Het begrip performance wordt in het theater en de beeldende kunst gebruikt als verzamelnaam voor muzikale, beeldende of uitgesproken fysieke optredens, waarbij taal een ondergeschikte rol speelt en die vaak kort van duur zijn. Ook buiten het theater kan het woord performance gebruikt worden als naam voor optredens met een theatraal karakter, uitge...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Performance

Performance

[album] - Performance is het twaalfde muziekalbum van de Duitse muziekgroep Eloy. De verwachting was dat het album zou aansluiten op de vorige twee albums om zo een soort trilogie op te bouwen. Het bleek echter bij uitgave een losstaand album te zijn. Het album is opgenomen in de studio van Bornemann, de Horus Studio te Han...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Performance_(album)

Performance

[film] - De film zou aanvankelijk in 1968 uitkomen. De studio hield het uitbrengen van de film echter tegen. Men was geschokt door de vele sadistische scènes, de expliciete seks en het drugsgebruik in de film. Bij het uitbrengen van de film in 1970 waren de critici weinig ingenomen met Performance. Pas later verwierf de fi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Performance_(film)

Performance

[Law & Order] - Performance is de veertiende aflevering van het vijfde seizoen van de televisieserie Law & Order, die voor het eerst werd uitgezonden op 8 februari 1995. ==Verhaal== Logan en Briscoe krijgen een snuff-film onder ogen waar een vrouw wordt verkracht en vermoord, zij vinden de vrouw levend en wel. De vrouw verk...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Performance_(Law_&_Order)

Performance

[Wishbone Ash] - Performance is een livealbum van Wishbone Ash onder leiding van Andy Powell. In eerste instantie werd gedacht dat het een album was met muziek van hun tournee uit 2010 en 2011. Bij release bleek het te gaan om een allegaartje van liveopnames uit eerdere jaren van de band. De samenstelling van de ban wisseld...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Performance_(Wishbone_Ash)

Performance

Het resultaat van het belegd vermogen, afgezet tegen de marktwaarde. Het zegt iets over of de beleggingsresultaten goed of slecht zijn verlopen.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Performance
Geen exacte overeenkomst gevonden.