Zoek op

Plantairflexie

De term plantairflexie of plantaire flexie is één van de termen die binnen de Functionele Anatomie gebruikt wordt om een beweging in een gewricht te beschrijven. Deze termen zijn, als onderdeel van de zogenaamde descriptieve termen, onderdeel van de internationaal aanvaarde Nomenclatuur van de anatomie. De term plantairflexie wordt specifiek geb...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Plantairflexie
Geen exacte overeenkomst gevonden.